Styrelsen 2021

Markus Åsberg
Ordförande + Medlemsansvarig

0708-21 63 18

Camilla Pärleborn
Vice Ordförande
E-post
Carl Hashmi
Sekreterare

0702-71 94 56

Filippa Setterwall
Kassör
E-post
Lars Nolberger
Ledamot

0706-42 42 36

Micael Eriksson
Ledamot

0707-82 20 44

Rolf Svantesson
Ledamot

0708-83 28 83

Samtliga i styrelsen agerar även som distriktsombud.


Kommande styrelsemöten:

Inget evenemang hittades!