Besöksadress:
Kolonivägen
Västerängs Koloniområde Mariestad

E-post: info@mariestads.biodlarforening.se 

Postadress:
Markus Åsberg
Kröningsbergsvägen 7
542 34 Mariestad


Markus Åsberg
Ordförande

0708-21 63 18

Lars Nolberger
Ledamot

0706-42 42 36


Forslag

Förslagsformulär

Anmälare

Ange ett namn
Vill du ha återkoppling behöver du ange en e-postadress.
Du kan även ange telefon för återkoppling.

Ärende

Click or drag a file to this area to upload.
Lägg till en fil med ytterligare information vid behov.