Övriga grupper presenteras i alfabetisk ordning:


Avelssamordnare

Rolf Svantesson

0708-83 28 83


Bihälso- och sjukdomskommitté

Anders Bergström

0703-67 82 77

Peter Uhr

0733-34 33 56

Micael Eriksson

0707-82 20 44


Festkommitté

Åsa Arvidsson
Sammankallande

0730-60 35 43

Lars Nolberger

0706-42 42 36


Honungsbedömningskommitté

Arja Bergström
Sammankallande

0702-63 53 79

Göran Davidsson
Bedömare
Rune Balder
Bedömare
Rolf Svantesson
Bedömare

0708-83 28 83


Lokal- och fastighetsansvariga

Arja Bergström
Lokalansvarig

0702-63 53 79

Rolf Svantesson
Lokalansvarig

0708-83 28 83

Kurt Classon
Lokalansvarig

0703-61 31 96

Martin Isaksson
Lokalansvarig

0706-08 25 22


Presskommitté

Markus Åsberg

0708-21 63 18

Jan Erik Söderberg

0706-42 09 59


Revisorer

Janette Larsson
Ordinarie
Anders Cederberg
Ordinarie

0702-61 51 49

Patrik Granat
Ersättare

0706-98 91 34


Utbildningssamordnare

Anders Bergström
Sammankallande

0703-67 82 77

Thomas Johansson

0732-67 11 52


Valberedning

Martin Isaksson
Samankallande

0706-08 25 22

K. Johansson
Rune Balder

Webbsida

Carl Hashmi
Webbansvarig

0702-71 94 56

Lotta Hernlund
Redaktör

0706-07 53 25