Övriga grupper presenteras i alfabetisk ordning:


Avelssamordnare

Rolf Svantesson

0708-83 28 83


Bihälso- och sjukdomskommitté

Anders Bergström

0703-67 82 77

Peter Uhr

0733-34 33 56

Micael Eriksson

0707-82 20 44


Festkommitté

Åsa Arvidsson
Sammankallande

0730-60 35 43

Lars Nolberger

0706-42 42 36


Honungsbedömningskommitté

Adam Karlsson
Sammankallande
Arja Bergström
Bedömare

0702-63 53 79

Göran Davidsson
Bedömare
Rune Balder
Bedömare
Rolf Svantesson
Bedömare

0708-83 28 83


Lokal- och fastighetsansvariga

Arja Bergström
Lokalansvarig

0702-63 53 79

Rolf Svantesson
Lokalansvarig

0708-83 28 83

Martin Isaksson
Lokalansvarig

0706-08 25 22


Presskommitté

Markus Åsberg
Ordförande

0708-21 63 18

Lars Nolberger
Ledamot

0706-42 42 36


Revisorer

Janette Larsson
Ordinarie
Patrik Granat
Ordinarie

0706-98 91 34


Utbildningssamordnare

Anders Bergström
Sammankallande

0703-67 82 77


Valberedning

Martin Isaksson
Samankallande

0706-08 25 22

Claes Johansson
Rune Balder

Webbsida

Carl Hashmi
Webbansvarig

0702-71 94 56

Lotta Hernlund
Redaktör

0706-07 53 25

Catherine van den Brink
Blogg/FAQ