Extra styrelsemöte

Distriktets styrelse genomför ett extra styrelsemöte gällande förfrågan från BeeLab. Styrelsen beslutar att föreningarna får ansöka om att erhålla kupan, bäst motivering kommer att tilldelas kupan.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr203,650.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 11 Donatorer