I tisdagskväll vid Skaraborgs Biodlardistrikts Bi-Fika hade vi en lite diskussion angående bottenbyte: några hade redan gjord det, medan andra inte tänkte göra det inom kort pga praktiska problem. Bland annat att en kortvuxen, svag kvinnlig biodlare har mycket svårt att lyfta 2 lådor samtidigt ;-). Lösningen för detta kan vara att byta botten senare, vid första vårkontroll när vädret tillåter att öppna kupan och lyfta lådorna separat. Därtill; vad gör man sen met denna smutsiga botten? Åsikter gick lite isär efter att ha skrapa bort alla döda bi och annat (eventuellt möglig) nedfallet. Några desinficerade denna sen medels skrubbandet med till exempel blekmedel, några valde för att avflamma och några tyckte att enbart skrapandet räckte väll och gott och sen kunde denna rengjorda botten användas till nästa samhälle.

  • Varför bottenbyte?
  • När och hur gör man det?

Det finns många biodlare (men inte alla) som under senvinter/tidig vår byter bottnar efter att samhällerna har haft sina rensningsflykt. Det är bra ur hygiensynpunkt, fram för allt vid en sluten botten, eftersom det samlas på döda bi, mull (bl. annat små vaxdelar), kvalster och allt detta i kombination med fukt ger en möglig massa som bina har svårt med att själva städa sen. 

Vid nätbotten blir det sällan mycket mögel och döda bin är oftast torra och kan enkelt avborstats. Om man håller varroaskivan in, då kan det finnas lite mögliga områden, oftast vid hörndelarna av bottnar. Det räcker att skrapa rent med kupkniven och sen kan man evt.avflamma innan botten används på nytt. 

Några biodlare vill rena bottnar mer noggrann till exempel med blekmedel. Vid denna åtgärd dödas också microorganismer som inte skadar bina och möjligen har sin nytta (Det är fortfarande mycket okänd angående microklinatet i bikuporna) . Därför väljer jag enbart desinficera en botten om ett samhälle har dött. Jag skrapar bort allt nedfall och mögliga områden avflammar jag. Sen använder jag denna botten för nästa samhälle.

Jag har denna helg bytt ut bottnar på en del av mina samhällen, för jag fick hjälp med lyft. Eftersom jag har invintrat mina samhällen på 2 lådor är de alldeles för tunga för mig (jag är en smalvuxen kvinna :-/). När bina har haft sin rensningsflykt, väntar jag sen på en fin morgon när det är omkring -5 till +5grader. Då sitter bina i vinterklot (och flyger inte ut). Om kuporna inte öppnas ovanifrån och bara lyfts en kort stund för bottenbyte blir de inte störda nämnvärt och förlorar inte värdefull värme (varm luft stiger ju som ni vet). Även vid denna aktivitet använder jag min skydsjacka.

det var ju inte så mycket döda bi på denna botten

Vid en kupa hörde jag att bina satt i överste låda. Jag försiktigt lyfte den överste lådan på en sidan ca. 10cm och tittat mellan lådorna. Jag kunde se (och höra) att det inte fanns bi i nederste lådan. Så jag kunde lyfta överste lådan (som inte var öpnat ovanifrån) direkt på en ren botten. Vid första värkontroll får detta samhället en låda till.

Vid senvinter finns ungefär 50% av samhällerna i enbart överste låda när det är kallt. Det har hänt förra året någon gång att jag hörde fel och vid försiktig lyft såg jag att bina befann sig i båda lådor. Bina brusade då också lite upp, så då var det bara att låter det vara som 2 lådor. Detta samhälle blev sen mycket stark. Om nederste lådan kan tas, kan denna senare sorteras i ramar som kan sparas för senare under säsongen och ramar med för mörk vax som ska skäras ut och sen behöver de ramarna renas ordentlig innan de används på nytt.

Som ni kan läsa finns det oftast flera möjligheter (och åsikter) och det är bra som nybörjare att fråga flera biodlare hur de gör och sen att välja det som passar och känns bäst. 

I nästa avsnitt: förbereda ramar

Bottenbyte