Digital föreläsning om nordiska bin

Digital föreläsning om nordiska bin

Nordiska bin – en unik resurs för framtidens ekosystemtjänster? Mer kunskap om bin kan i längden leda till att vi kan skapa gynnsamma situationer för bin i framtiden. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kan bibehålla och stärka de