En blogg om praktisk biodling som beskriver hur det är att vara biodlare och ett år i bigården.


 • Första vårkontroll i praktiken
  Idag har det varit en riktig fin vårdag med bara lite vind och teperaturen gick upp till 16 grader i min bigård 🙂 Jag har inspekterad ett samhälle på 1 låda och ett stort samhälle på 2 lådor som jag nedan ska skriva om för att ge en idé hur det paktisk kan gå till. Varmbygge, kallbygge och ramföljd Om ramarna står i varmbygge (paralell vid flustret) då är första ram vid flustret Ram 1. Ramen på bakkanten är Ram 10. Om ramarna står i kallbygge (kortsidan ramar vänd mot
 • Första vårinspektion
  Nästan alla biodlare längtar efter den första vårinspektionen i bikuporna. Möjligen att denna är redan gjord i södra Sverige, men här i Skaraborg blir denna vanligvis halv april eller i början av maj gjord, beroende på vädret. Nedan en beskrivelse hur en vårinspektion kan gå till. Alla rubriker med # är lite mer skrivit speciellt för nybörjare Vädret # Förberedelser # Saker jag skulle ha med mig # Hur en plan kan se ut Vad vill man egentligen utreda och göra? # Hur gör man en första inspektion? #Status äggläggande
 • omkull blåst kupan
  I morse upptäckte jag att en av mina kupor låg utsprid i delar över marken efter stormen. Det var inte en angenäm syn 🙁 Jag sprang iväg, tog på mig skydsjackan och satte ihop kupan igen. I nederste lådan fanns det inte mycket bi. Ramarna rättades. Sen den överste lådan som innehöl 5-6 ramar fulla med bi och sannolikt med yngel i. Förhoppningsvis fanns även drottningen oskadad i deras mitte. Täckbräddorna på och jag lämnade öppet en springa eftersom bina på sista ramen började brusa med bakkroppen uppåt (detta är
 • Mellanväggar eller naturbygge?
  Som nybörjare har jag haft lite svårt att veta vilka vaxmellanväggar (eller vaxkakor) jag ville köpa på biredskapsfabriken. Det enda jag visste säkert var att ramarna varit lågnormala (LN) . Förutom rammått kan man välja ur celstorlek 5,3 eller 5,1 eller 4,9. Om man inte anger cellstorleken vid beställning, får man 5,1 som anses som standard. Så detta köpte jag första gången och sen frågade jag min mentor. Han använder altid 5,1 i yngelrum och i skattlådor 5,1 eller 5,3. Också på Mariestadsbiodlarföreningen fick jag mestadels liknande svar och att
 • Nosema
  Nosema är en encelliga parasiter som infekterar bina via intaget av deras sporer med mat eller renandet av cellerna. I binas tarmceller förökar nosema sig och nya sporer bildas som kan infektera flera tarmceller i samma bi eller de utsöndras via bibajs. Det finns 2 typer; nosema apis och nosema ceranae. Nosema apis finns i binas mitttarm, medan Nosema ceranae förutom i mittarmen även kan finnas i binas fodersaftkörtlarna, salivkörtlar naoch i Malphighiska kärl(= njursystemet). Sjukdomsförlopp Nosema apis ger diarré, medan diarréet ses mindre tydlig vid Nosema ceranae. På grund

Catherine berättar och svara på läsarnas frågor hur biodling går till rent praktiskt.