Här kan du lämna en motion till styrelsen för behandling inför årsmötet.
OBS! Sista dag att lämna en motion för behandling på årets årsmöte är den sista september
!

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Förslaget bör vara kortfattad och bör vara formulerad så att man kan rösta ja eller nej. Alternativt kan även flera olika förslag anges för att ställas mot varandra.
Ange ditt namn.