Här kan du lämna en motion till styrelsen för behandling inför årsmötet.
OBS! Sista dag att lämna en motion för behandling på årets årsmöte är den sista september
!


Sista datum för att lämna motion till årsmötet 2020 har passerats, formuläret är således stängt
!