Här presenterar vi en samlad prislista för föreningens lokaler:

Slungrummet
Avtäckningsbord, slungning samt allt du behöver i livsmedelsgodkänd lokal.
2 kr/ram

Bibrödslokalen
Bibrödströska samt all utrustning du behöver.
(Normalt används inte torken.)
100 kr/kg

Vaxprägling
Allt du behöver i utrustning för att smälta och prägla eget vax.
15 kr/kg

Föreningslokalen
Kontakta lokalansvariga för information samt regler.

Priserna gäller både för medlemmar och icke medlemmar där medlemmar har företräde.