Riksförbundsmöte

Riksförbundsmötet är Biodlarnas högsta beslutande organ.

Det består av ombud från distrikten som väljs på distriktens årsmöte och ledamöterna i förbundsstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till riksförbundsmötet med förslag om förändringar och förbättringar i Biodlarnas verksamhet eller förslag om annat som skall uppdras till förbundsstyrelsen.

Före april månads utgång vart annat år samlas ombuden till riksförbundsmöte. Totalt utgörs riksförbundsmötet av c:a 70 personer som representerar biodlarna i hela landet.

Alla medlemmar i Biodlarna har närvaro-och yttranderätt. Förslagsrätt och rösträtt innehas av ombud och ledamot av förbundsstyrelsen.

Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall tillsammans med föreningens yttrande över motionen, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före förbundsmötet.

 

Riksförbundsmöte

Datum

apr 17 - 18 2021

Tid

Hela dagen

Plats

Selma Spa
Sunne
Kategori

Arrangör

Sveriges Biodlares Riksförbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *