Kostnadsberäkning i detalj

Slutlig beräkning med inhämtande av offerter påbörjas. Materialet är beställt. Takstolar har vi offert. Cementplatta har vi offert. Anbud för utgrävning av grund ansågs för dyrt så vi arbetar på att hitta en annan lösning för detta. Handikapp-anpassning samt WC inredning är ännu inte löst. Inredning av köksdel är ännu..Read More

Beställning av virke

Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt under senaste året och med förvarning om ytterligare höjningar läggs en beställning för byggmaterial från Borgunda Bygghandel. Detta kommer efter leverans att förvaras i området. Plywood för innerväggarna köps förmånligt in från Träbiten Byggvaror. Därmed är kostnaden för materialet beslutad.

Beviljat bygglov

Beviljat bygglov

Efter ytterligare kompletteringar så beviljas vi äntligen undantag från detaljplanen och erhåller således bygglov. Det är dock för sent att påbörja utbyggnad i år så planen nu är start under kommande vår 2022.

Fjärde donationen

Fjärde donationen

Biodlingens Vänner genom Sveriges Biodlares Riksförbund ger ett bidrag för utbyggnaden.

Ansökan om dispens

Bygglovet blir dessvärre nekat i första instans då detaljplanen inte tillåter en så pass omfattande utbyggnad. Vi ansöker således om ett undantag från detaljplanen, en process som dessvärre tar ett tag att genomföra.

Ansökan om bygglov

Ansökan för bygglov lämnas in och planen är att nu äntligen påbörja utbyggnaden inom kort.

Förhandling om V/A anslutning

Förhandling om V/A anslutning

Mariestads kommun erbjuder nu ett förmånligt avtal för anslutning för avlopp och vatten. Föreningen får dock själva stå för grävkostnaden mellan utbyggnad ut till vändplanen.

Beslut av medlemmarna

På årsmötet tas motionen om utbyggnad upp och årsstämman beslutar att vi snarast drar igång projektet och genomför detta med hjälp av medlemmarna.

Rabatt på material

Rabatt på material

Borgunda Bygghandel har lovat att erbjuda ett bra pris på material för utbyggnaden.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr203,050.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 8 Donatorer