Bygget framskrider

Här kommer några bilder på hur nybyggnationen går framåt tack vare våra medlemmar och sponsorer!

Plattan är nu gjuten!

Bottenplattan är nu på plats och så småningom ska arbetet med att grundmåla panelen påbörjas!

Förberedelse för gjutning 2

Förberedelse för gjutning 2

Arbetet går vidare och nu är nedersta lagret isolering på plats och större delen av det övre lagret. Ytterarmering är på plats. Borrning samt stänger mellan nya och gamla plattan är färdigt. Avloppen är på plats utom en sista rörböj. Kvar är en hel del småkapning av isolering mellan avloppsrören,..Read More

Förberedelse för gjutning

Förberedelse för gjutning

Nu börjar man äntligen skönja hur utbyggnaden kommer att bli när vi fått formen på plats samt större delar av isoleringen. Nästa steg är dragning av avloppsrör och sedan placering av armeringen innan vi kan gjuta.

Tekniskt samråd samt startbesked

Tekniskt samråd med kommunens byggnadsnämnd samt vår kontrollansvarige har genomförts. Vi har återigen en del kompletteringar att ordna då byggreglerna nu är väldigt strikta och det är fruktansvärt mycket information samt handlingar som ska sammanställas. Vi noterar således att det blir svårare och svårare för ideella föreningar att både driva..Read More

Grävning av grund

Grävning av grund

Grävning av grund samt förberedande markarbete är nu klart med hjälp av Bogges Gräv. Ledningar för dagvatten är färdigt samt för V/A är det förberett så att vi senare kan ansluta detta. Grus är lagt och packat så vi är nu redo för gjutning av bottenplatta. Vi kommer själva att..Read More

Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

Uppmärkning av ytan för utbyggnaden

För att få en bättre överblick har markeringar som stöd satts upp vilket ger en bra bild för hur mycket plats den nya utbyggnaden kommer att ta i anspråk.

Sjätte donationen

Sjätte donationen

Grevillis fond ger en riktad donation för köksutrustning som kommer att ingå i den nya utbyggnaden. Därmed är vi nästan halvvägs med finansieringen av köksdelen.

Femte donationen

Femte donationen

Varuhuskedjan Jula beslutar att donera genom att ge ett tillgodohavande för utbyggnaden.

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr203,050.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 8 Donatorer