Bli svärmfångare och ingå i riksförbundets svärmtelefon.
Allmänheten kan då ringa in och kopplas till dig för hjälp med flygande svärmar som hamnat på vift.

Ange inom vilket/vilka postnummer du vill verka inom.
Klicka eller dra en fil till detta område för att ladda upp
Ladda upp ett profilfoto till din presentation