Karta för vårt område med aktuella skydds- och övervakningsområden.
Nytt område söderut i Ulricehamn, 27! 5/10
Felaktiga koordinater ursprungligen angiva för detta område så området har nu flyttats något västerut, 22/10.
Aktivt område mellan Grästorp och Lidköping =24!
Område Strömstad= 22 är borttaget 3/9.
Område strax norr om Karlstad= 23 är borttaget 10/9.
Område strax norr om Vänersborg = 12 är borttaget 24/9.
För ytterligare information samt förstoringar klicka här.
Senast uppdaterad: 2021-10-22

2021-10-22

Vill du flytta levande bin, utbyggda vaxkakor, vaxavfall, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap inom Sverige måste du ta reda på om flytten i så fall sker ut ur ett skyddsområde eller ett övervakningsområde avseende amerikansk yngelröta eller trakékvalster, eller ut från en varroazon.
Om så är fallet måste du ha tillstånd från tillsynsman.


För varroa är hela Västra Götaland i zon 1. Länk till karta.