Karta för vårt område med aktuella skydds- och övervakningsområden.
För ytterligare information samt förstoringar klicka på bilden.
Senast uppdaterad: 2019-11-18

karta

Vill du flytta levande bin, utbyggda vaxkakor, vaxavfall, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap inom Sverige måste du ta reda på om flytten i så fall sker ut ur ett skyddsområde eller ett övervakningsområde avseende amerikansk yngelröta eller trakékvalster, eller ut från en varroazon.
Om så är fallet måste du ha tillstånd från tillsynsman.