Karta för vårt område med aktuella skydds- och övervakningsområden.
Aktivt område mellan Grästorp och Lidköping =24!
De senaste rapporterna är söder om Strömstad= 22 samt strax norr om Karlstad =23, var observanta i dessa trakter.
För ytterligare information samt förstoringar klicka här.
Senast uppdaterad: 2021-07-30

2021-07-30

Vill du flytta levande bin, utbyggda vaxkakor, vaxavfall, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap inom Sverige måste du ta reda på om flytten i så fall sker ut ur ett skyddsområde eller ett övervakningsområde avseende amerikansk yngelröta eller trakékvalster, eller ut från en varroazon.
Om så är fallet måste du ha tillstånd från tillsynsman.


För varroa är hela Västra Götaland i zon 1. Länk till karta.