Handlingar inför riksförbundets möte är publicerade

Före april månads utgång vart annat år samlas ombuden till riksförbundsmöte.
Totalt utgörs riksförbundsmötet av c:a 70 personer som representerar biodlarna i hela landet.
I år sker mötet online den 17 april.

Alla medlemmar i Biodlarna har närvaro-och yttranderätt.
Förslagsrätt och rösträtt innehas av ombud och ledamot av förbundsstyrelsen.

Länk till handlingar

Handlingar inför riksförbundets möte är publicerade

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *