Honung finns för försäljning på onsdagar kl 18.00 i föreningens lokaler.
18 Dec är sista onsdagen som vi har öppet under 2019.
Därefter öppnar vi åter onsdagen den 8 Januari 2020.
Varmt välkomna!

Honung finns för försäljning på onsdagar kl 18.00